กิจกรรมแสนสนุกและตารางเวลา

วัตถุประสงค์หลักของค่ายรู้ทันใจนี้คือการนำเอาหลักธรรมะเข้ามาเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจของเยาวชน ไม่ให้คล้อยตามไปกับกระแสเทคโนโลยีหรือกระแสสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ฝึกฝนให้น้องๆ ได้รู้ทันใจตนเอง รู้ทันกิเลสที่เข้ามาเยี่ยมใจ ณ ขณะนั้น โดยเด็กๆ ในวัย 6-12 ปี ที่เข้าร่วมนั้น ยังเป็นวัยที่พร้อมจะเปิดใจเรียนรู้ พร้อมที่จะรับสิ่งดีๆ ที่บรรดาคุณครูในค่ายถ่ายทอดผ่านกิจกรรมที่น่าสนใจต่างๆ ทั้งกีฬา เกม และศิลปะ

07.30 น. ลงทะเบียน ณ ร้าน Mc Donald’s แม็กแวลู แยกพัฒนาการ – ถนนศรีนครินทร์
08.00 น. เดินทางออกจากกรุงเทพฯ มุ่งหน้าสู่ Bonanza Resort Khao Yai
11.00 น. ยินดีต้อนรับเข้าสู่ Bonanza Resort Khao Yai
11.15 น. ปฐมนิเทศผู้เข้าร่วมกิจกรรม Self Discovery Camp
12.00 น. อาหารกลางวัน
13.00 น. นอนกลางวัน / พักผ่อนตามอัธยาศัย
13.30 น. ออกกำลังกายเบาๆ ยืดเส้นยืดสาย
14.00 น. เกมการละเล่นแบบไทย
15.00 น. รับประทานอาหารว่าง
15.30 น. กิจกรรมเด็กดีมีความสุข
16.30 น. กิจกรรมศิลปะ
17.30 น. อาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้า
18.00 น. อาหารเย็น
18.45 น. ฝึกสติและสมาธิ
19.45 น. ฟังนิทาน / เรื่องเล่าจากวิทยากรผู้ใจดี
20.30 น. ถึงเวลาเข้านอน
วันที่ 2 – 4

07.00 น. ตื่นนอนตอนเช้า
07.30 น. ฝึกสติและสมาธิ
08.00 น. อาหารเช้า
09.00 น.
( วันที่ 2 ) กิจกรรมเด็กดีมีความสุข
( วันที่ 3 ) ช่วยกันทำความสะอาดและแต่งตัวม้า เด็กๆ จะได้สัมผัสม้าอย่างใกล้ชิด
( วันที่ 4 ) กิจกรรมเด็กดีมีความสุข
10.00 น.
( วันที่ 2 ) ร่วมกันเล่นแชร์บอล
( วันที่ 3 ) เรียนรู้ธรรมชาติของสัตว์อื่นๆ ภายในฟาร์ม
( วันที่ 4 ) กิจกรรมล่าสมบัติ Treasure Hunt
11.00 น.
( วันที่ 2 ) วอลเลย์ลูกโป่งน้ำ
( วันที่ 3 ) ฝึกทักษะการขี่ม้า โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ (มีคนจูง)
12.00 น. อาหารกลางวัน
13.00 น. นอนกลางวัน / พักผ่อนตามอัธยาศัย
13.30 น.
( วันที่ 2 ) ออกกายบริหาร
( วันที่ 3 ) กิจกรรมเข้าชมสวนสัตว์ (ป้อนนม, ให้อาหาร, ถ่ายรูปกับสัตว์นานาชนิด)
( วันที่ 4 ) กิจกรรมศิลปะ
14.30 น.
( วันที่ 2 ) กิจกรรมศิลปะ
( วันที่ 4 ) กิจกรรม ร่วมสนุกเพลิดเพลินไปกับกิจกรรมงานวัด
15.30 น. อาหารว่าง
16.00 น.
( วันที่ 2 ) กิจกรรม Walk Rally
( วันที่ 3 ) กิจกรรมศิลปะ
( วันที่ 4 ) พูลเกม
17.30 น. อาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้า
18.00 น. อาหารเย็น
18.45 น. ฝึกสติและสมาธิ
19.45 น.
( วันที่ 2 และ 3 ) ฟังนิทาน / เรื่องเล่าจากวิทยากรผู้ใจดี
( วันที่ 4 ) สรุปคติและข้อคิดต่างๆ ที่เด็กๆ ได้จากการทำกิจกรรมร่วมกัน
20.30 น. ถึงเวลาเข้านอน

07.00 น. ตื่นนอนตอนเช้า
07.30 น. ฝึกสติและสมาธิ
08.00 น. อาหารเช้า
09.00 น. ทำแบบสอบถาม
10.00 น. แสดงความกตัญญู (คุณพ่อคุณแม่ร่วมกิจกรรมด้วย)
10.30 น. แผ่เมตตาร่วมกัน
11.30 น. เก็บสัมภาระของตัวเอง
12.00 น. เด็กๆ กลับบ้านพร้อมคุณพ่อคุณแม่

ทุกกิจกรรมจะมีวิทยากรคอยให้คำแนะนำ ครูประจำกลุ่ม 1 คน ดูแลเด็ก 6 คน
อาจมีการปรับเปลี่ยนกิจกรรมให้เหมาะสมกับสภาพภูมิอากาศ