สิ่งที่เด็กๆ จะได้รับจากค่ายรู้ทันใจ Self Discovery Camp

 • การเริ่มต้นหัดเข้าสังคมและอยู่ร่วมกับผู้อื่น โดยเรียนรู้คุณธรรมพื้นฐาน เช่น การมีน้ำใจ รู้จักแบ่งปัน การดูแลตนเอง และผู้อื่น การเสียสละ การรู้จักคอย รู้จักให้อภัย และยอมรับในสิ่งที่ผู้อื่นเป็น
 • ร่วมกิจกรรมต่างๆ กับเด็กในวัยเดียวกันและคุณครู รู้บทบาทของตนเอง เรียนรู้มารยาทสังคม และความอ่อนน้อมถ่อมตน
 • เล่นกีฬากับหมู่คณะอย่างมีทักษะ โดย รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย
 • “เวลามีเด็กๆ มาเข้าแคมป์ จะบอกได้เลยค่ะ ว่าคนไหนติดเกมส์มา เพราะเด็กๆ ที่ไม่ติดเกมส์จะมีปฏิสัมพันธ์กับคนรอบข้างดีกว่า และมีความสุขกับสิ่งรอบตัวได้ง่ายกว่ามาก”

 • มีความกลมกลืนกับสิ่งแวดล้อมและธรรมชาติ ปลีกตนเองจากความเคยชินในชีวิตประจำวัน เช่น ทีวี เกมส์
  คอมพิวเตอร์ ไอแพด เพื่อเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ และอยู่กับตนเองให้ได้
 • เรียนรู้ศิลปะ เพื่อความสนุกสนาน ให้จิตใจอ่อนโยนและมีสมาธิ
 • ซึมซับคติชีวิตและข้อคิดต่างๆ ที่ถูกสอดแทรกในทุกกิจกรรม
 • เรียนรู้การทำกิจกรรมใกล้ชิดกับธรรมชาติ มีความใส่ใจและเมตตาต่อสัตว์
 • เรียนรู้ศีล ๕ อันเป็นมาตรฐานขั้นต้นของการเป็นมนุษย์
 • รู้จักกฎแห่งกรรมผ่านนิทานและเรื่องเล่า
 • ปลูกฝังเรื่องความกตัญญูต่อบุพการีและผู้มีพระคุณ
 • เรียนรู้การทำสมาธิแบบง่ายๆ ผ่านการทำกิจกรรม (กายเคลื่อนไหว ใจหยุดนิ่ง) และการทำสมาธิอย่างเป็นรูปแบบ เพื่อให้เด็กได้ค้นพบความสงบสุขภายในและรู้จักใจของตนเองที่ตั้งมั่นอย่างมีคุณภาพ
 • เรียนรู้การใช้สติในการดำรงชีวิต โดยการรู้ทันกายใจของตน (กายเคลื่อนไหว ใจตามรู้) เพื่อระลึกรู้ความจริงของชีวิต มีปัญญาในการใช้ชีวิตอย่างเหนือทุกข์

กิจกรรมในค่ายเป็นกิจกรรมที่ให้เด็กๆ ได้สัมผัสธรรมชาติมากที่สุด ไม่ว่าจะเป็นการขี่ม้า เลี้ยงสัตว์ในฟาร์ม เกมส์ กีฬาต่างๆ และเสริมสร้างคุณธรรมด้วยการฝึกสติ สมาธิ เดินจงกรม เพื่อทำให้จิตใจตั้งมั่น มีสติ รู้เท่าทันใจตนเอง

ในทุกกิจกรรมนี้ เด็กๆ จะได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ กลมกลืนไปกับสิ่งแวดล้อมและธรรมชาติที่สวยงาม ทำให้มีจิตใจที่อ่อนโยน เต็มเปี่ยมไปด้วยความสนุกสนานอิ่มเอมใจ โดยเป็นกิจกรรมที่ทำร่วมกันเป็นกลุ่ม เพื่อให้เรียนรู้การอยู่ร่วมกัน ช่วยเหลือ แบ่งปัน และสามัคคีร่วมไปด้วย ทำให้เด็กหลายๆ คนที่ผ่านค่ายไปนั้นมีกระบวนทางความคิดที่เปลี่ยนแปลงไป บางคนใจร้อนก็รู้ทันใจตัวเองได้เร็วขึ้น ไม่ปล่อยให้ความโกรธครอบงำตัวเอง บางคนทำอะไรไม่มีสมาธิ ก็มีจิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวมากขึ้น รู้จักอยู่กับตัวเองได้อย่างมีความสุข ตลอดจนมีการพัฒนาทักษะในการอยู่ร่วมกันในสังคม เข้ากับผู้คนได้ง่าย และเปิดใจยอมรับในตัวผู้อื่นมากขึ้น